کرامت؛حکمت؛ایمان

نزدیک تر از ما به ما... تا او راهی نبود، ولی ما در راه ماندیم... در خودمان...

نزدیک تر از ما به ما... تا او راهی نبود، ولی ما در راه ماندیم... در خودمان...

کرامت؛حکمت؛ایمان

*هــوالحکیــم*

دکترینولوژی (یا قاعدة القواعد) دانش تبیین و تشریح قواعد ذاتی حاکم بر خلقت و طبیعت و قواعد ذاتی حاکم بر اعمال موجودات، به ویژه بشر است.

تبیین این قواعد برای جامعه‌سازی الزامی است. لذا موضوع دانش دکترینولوژی، مطالعه‌ی جامعه از حیث «باید»، مبتنی بر قواعد ذاتی حاکم بر خلقت، طبیعت و رفتار موجودات و انسان است.


۱ مطلب با موضوع «دکترین ملی سلامت در افق 1414 :: قلب سلیم-حکمت فؤاد» ثبت شده است

هــوالـحکیم
آن­چه در باور مدرن به‌‌Mind و در زبان عربی به ذهن معروف است، جزء کوچکی است از آن­چه در قرآن به «فؤاد» شناخته می­‌شود. «فؤاد» عمیق ترین ساحت انسان محسوب می­‌شود.

فؤاد انسان، چشم و گوش درون اوست؛ نظام ادراکی منحصر به­ فردی که در هر کس به فعلیت نمی­رسد.[1] تنها کسانی که تقوا می ­ورزند، این ساحت وجودی خود را می­توانند فعال کنند. تقوا می­تواند منتج به فرقان شود و فرقان توانایی تشخیص حق از باطل است.

کلبـه کـرامت