کرامت؛حکمت؛ایمان

نزدیک تر از ما به ما... تا او راهی نبود، ولی ما در راه ماندیم... در خودمان...

نزدیک تر از ما به ما... تا او راهی نبود، ولی ما در راه ماندیم... در خودمان...

کرامت؛حکمت؛ایمان

*هــوالحکیــم*

دکترینولوژی (یا قاعدة القواعد) دانش تبیین و تشریح قواعد ذاتی حاکم بر خلقت و طبیعت و قواعد ذاتی حاکم بر اعمال موجودات، به ویژه بشر است.

تبیین این قواعد برای جامعه‌سازی الزامی است. لذا موضوع دانش دکترینولوژی، مطالعه‌ی جامعه از حیث «باید»، مبتنی بر قواعد ذاتی حاکم بر خلقت، طبیعت و رفتار موجودات و انسان است.


۱ مطلب با موضوع «دکترین ملی سلامت در افق 1414 :: قلب سلیم-حکمت قلب» ثبت شده است

هــوالـحکیماسلام

حکمت قلب

واژه‌ی فارسی دل، در قرآن چهار مفهوم صدر، شغاف، قلب و فؤاد را دربرمی­ گیرد. قلب، گردابی است که قوه­ ی الهام را در انسان پدیدار می­ سازد: هر آن­چه به دریای قلب وارد شود در گرداب آن فرو بلعیده می ­گردد. این حالت قلب «الهام» نامیده می­شود. قلب که کانون انقلاب و دگرگونی است، انقلاب را با الهام محقق می­ سازد. تفقه در انسان به قلب محقق می­شود. مرض و قساوت از آسیب­ های قلب است.

کلبـه کـرامت