کرامت؛حکمت؛ایمان

نزدیک تر از ما به ما... تا او راهی نبود، ولی ما در راه ماندیم... در خودمان...

نزدیک تر از ما به ما... تا او راهی نبود، ولی ما در راه ماندیم... در خودمان...

کرامت؛حکمت؛ایمان

*هــوالحکیــم*

دکترینولوژی (یا قاعدة القواعد) دانش تبیین و تشریح قواعد ذاتی حاکم بر خلقت و طبیعت و قواعد ذاتی حاکم بر اعمال موجودات، به ویژه بشر است.

تبیین این قواعد برای جامعه‌سازی الزامی است. لذا موضوع دانش دکترینولوژی، مطالعه‌ی جامعه از حیث «باید»، مبتنی بر قواعد ذاتی حاکم بر خلقت، طبیعت و رفتار موجودات و انسان است.


۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ایمان» ثبت شده است

هــوالحکیم

 


ویژگی‌های جامعه هجری و مدنی

ویژگی های جامعه هجری (اسلامی) و جامعه مدنی (غربی) را پس از مطالعه با وضع موجود جامعه خودمان مقایسه کنید...

کلبـه کـرامت

هــو الــحکیم

إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنیَانٌ مَّرْصُوصٌ

خدا آن مؤمنان را که در راه او در صف جهاد با کافران ، مانند بنیان و سدّی آهنین همدست و پایدارند بسیار دوست می دارد.


دکترین امنیتی-دفاعی اسلام


در این پست فقط به یک سری کلید واژه اشاره می کنیم

کلبـه کـرامت

هو البصیــر

علـم به ما روشنایی و توانایی می بخشد و ایمـان عشق و امید و گرمی

علـم ابزار می سازد و ایمـان مقصد

علـم سرعت می دهد و ایمـان جهت

علـم توانستن است و ایمـان خوب خواستن

علـم می نمایاند که چه هست و ایمـان الهام می بخشد که چه باید کرد

علـم انقلاب برون است و ایمـان انقلاب درون

علـم جهان را جهان آدمی می کند و ایمـان روان را روان آدمیت می سازد

علـم وجود انسان را به صورت افقی گسترش می دهد و ایمـان به صورت عمودی بالا می برد

علـم طبیعت ساز است و ایمـان انسان ساز

هم علـم به انسان نیرو می دهد، هم ایمـان؛ اما علـم نیروی منفصل می دهد و ایمـان نیروی متصل

علـم زیبایی است و ایمـان هم زیبایی؛ علـم زیبایی عقل است و ایمـان زیبایی روح

علـم زیبایی اندیشه است و ایمـان زیبایی احساس

هم علـم به انسان امنیت می بخشد و هم ایمـان ؛ علـم امنیت برونی می  دهد و ایمـان امنیت درونی

علـم در مقابل هجوم بیماری ها،سیلها، زلزله ها،طوفان ها ایمنی می دهد

و ایمـان در مقابل اضطراب ها،تنهایی ها ،احساس بی پناهی ها، پوچ انگاری ها

علـم جهان را با انسان سازگار می کند و ایمـان انسان را با خودش****************************************

کاملا بی ربط : انسانیت بودن نیست ، شدن است

کلبـه کـرامت